I hjärnan på en munk

medveten närvaro och meditationens outgrundliga effekter ❤️

Modern Psykologi

MP1507s54-55.jpgUpptäckten att hjärnan är formbar betyder att du till stor del själv kan ta ansvar för ditt välbefinnande. Hjärnforskaren Richard J. Davidson placerar buddhistiska munkar i en magnetkamera för att se hur meditation påverkar hjärnan till det bättre.

Visa originalinlägg 1 409 fler ord